KURZY PRO DĚTI V AVALOCE
Naše kurzy jsou určeny pro děvčata i chlapce od 5 do 15 let.
Hlavním cílem lekcí karate, aikido a sebeobrany pro děti je rozvoj jejich fyzických a psychických schopností (síla, vytrvalost, rychlost reakce, koordinace těla a mysli).
Všichni trenéři Avaloky jsou kvalifikovaní instruktoři a zkušení profesionálové, které práce s dětmi baví a snaží se vašemu dítěti pomoci najít si cestu k jakékoli sportovní aktivitě.
Hlavním cílem je všestranný vývoj fyzické aktivity dítěte, učení základních principů Budo, základních Aiki technik a bojových návyků.
Sebeobrana je určená pro děvčata i chlapce od 8 do 15 let. Zaměřujeme se na koordinaci pohybu, reakční dobu, vytrvalost a samozřejmě techniky sebeobrany.
Tai Chi je forma bojového umění s prvky sebeobrany, která pochází z Číny, kde byla vytvořena před několika staletími.