Jozef ČULÁK

Trenér Tai Chi
Naše tréninky TAI CHI jsou aktuálně zaměřeny především pro začátečníky.

Jozef Čulák

Vedoucí školy TAI CHI Praha
Vystudoval vysokou vojenskou školu v Žilině a své vojenské vzdělaní ukončil postgraduálním studiem na Vojenské akademii v Brně, nyní je v záloze a věnuje se převážně studiu TAI CHI.
Bojovým uměním se začal věnovat v roce 1988, TAI CHI podle rodiny Tung začal cvičit v roce 2001 u Ondry Musila a v roce 2006 přešel se svojí školou se souhlasem Jim Juglová Si-Fu (Londýn), Stowe Rose (Londýn) a Ondry Musila, ke Zdeňku Kurfürstovi.
Nyní se učí u Zdeňka Kurfürsta. Je držitelem Osvědčení Trenér licence B v kategorii Wushu, Univerzita Karlova v Praze. Uvedené osvědčení nemá přímou souvislost s TAI CHI rodiny Tang, ale je nezbytné z hlediska legislativy ČR.
Při výuce TAI CHI dodržujeme nám přesně předaný systém bez jakékoliv změny a úpravy. Výuka je založena na přímém ústním předávání mezi učitelem a žákem. Informace
o TAI CHI rodiny Yang nenajdete v knihách ani na videích, protože cílem není komerční rozšíření, ale přesná a kompletní výuka.
— Jozef Čulák
OBJEVTE, CO JOZEF NABÍZÍ
TAI CHI je forma bojového umění s prvky sebeobrany, která pochází z Číny, kde byla vytvořena před několika staletími.
Jde o staletí staré cviky, které kombinují tělesné pohyby se správným usměrněním životní energie.
Jste v důchodovém nebo v předdůchodovém věku? Máte rádi pohyb a aktivní životní styl? Pak je tento kurz pro vás přesně to pravé.