Iaido

Plným názvem Muso Jikiden Eishin ryu "無双直伝英信流 nebo 無雙直傳英信流"
Iaido učí v jediném pohybu vykročit, tasit meč, odrazit soupeřův útok, zasáhnout jej a eliminovat.

Iaido

Iaido Musó Jikiden Eishin Ryu (dále jen Iado Eishin Ryu) je tradiční japonské bojové umění, tzv. Koryu. 

Iado Eishin Ryu je umění boje s japonským mečem, které nás učí pozornosti a schopnosti intuitivně a kultivovaně reagovat na věci kolem nás.

Iado Eishin Ryu zahrnuje následující typy cvičení - výcvik tzv. kata, nácvik bunkai, nácvik kenjutsu ve formách tachi uchi no kurai a nácvik embu.

Iaido se nejdříve cvičí s dřevěným mečem bokkenem. Po zvládnutí základních technik
a podle intenzity cvičení lze přejít na cvičný meč Iaito. Iaito je meč, který je věrným zástupcem skutečného ostrého meče katana, je určen pro pokročilé cvičení, jeho čepel však není ostrá. Po domluvě s učitelem a po zvládnutí pokročilých technik Iaido je možné začít cvičit s ostrým mečem katana.

Iaido Eishin Ryu cvičí velmi dobře ženy i dospívající mládež.