O projektu

Cílem projektu Avaloka a jeho aktivit je radostné prožívání života a osobní rozvoj člověka pomocí studia. Podtitulem projektu Avaloka je: „škola tradičních umění“.

Jikan Kodo Jeho autor, Josef Mádl, mniškým jménem Jikan Kodo, je dlouholetým studentem a učitelem bojových umění. Je také vysvěceným mnichem zen buddhistické školy Sótó. A není tajemstvím, že se dlouhou dobu aktivně zabýval oblastí ochrany osob a majetku, trénoval mimo jiné, jednotku tzv. Sky Marshallů. Je instruktorem střelby, autorem účinného stylu boje nožem a systému účinného boje beze zbraně.

Tradiční umění mají, podle slov Kodo sana, právě dnes potenciál přinést adeptům možnost rozvoje, překračujícího dalece hranice jejich původního určení. V dnešní realitě se stala způsobem poznání hlubokých Universálních principů, studia vlastního nitra. V neposlední řadě přinášejí krásu, možnost harmonie mezi pohybem a duchovní rovinou člověka, sílu, a radost. Zdravotní užitek tak plyne z fyzického,
psychického i duchovního rozvoje.

Avaloka poskytuje mužům, ženám i dětem možnost setkat se s vrcholně kultivovanými aktivitami v krásném prostředí.

Dům Avaloka vznikl podle detailních plánů a designu, které vytvořil Josef Mádl a atelier Ing. Arch. Doubnera. Ekologické materiály vybral a některé části mobiliáře designoval Ing. David Eyer, vynikající odborník na Feng shui a baubiologii. Truhlářské práce famózním způsobem provedl František Závorka (firma Závorka a. s.) a celou stavbu realizovala firma Status, která v průběhu všech prací projevila nevšední kvalitu práce a osobních vlastností svých zaměstnanců.

Při stavbě nebyly použity žádné materiály, které by zatěžovaly životní prostředí, nebo zdraví uživatelů.

Projekt zastřešila, umožnila realizovat a investovala Maitrea a.s. mtT.

Všem zúčastněným patří hluboká poklona a nevyslovitelné díky!

Projekt Avaloka zastřešuje, zřizuje nebo podporuje následující subjekty a aktivity:

Senshinji

Zen buddhistické dojo založené roku 2000 opatem kláštera Daimanji v Sendai, ctihodným 

Kosenem Nishiyamou, který do funkce Kanji, představeného instaloval Kodosana.

Eishinryu

Školu Muso Jikiden Eishinryu Iaido, v české republice zastoupenou učitelem, Josefem Mádlem.

Zastřešenou Sensei Andrej Hendryk Diamantsteinem - Renshi Nanadan Z.N.I.R